• Lead estalvi energia comunitats de propietaris normativa Europea nou reial decret

Aprovat el Reial Decret pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en les instal·lacions tèrmiques d'edificis

Aquest Reial Decret pretén completar la transposició de la Directiva 2012/27UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012 relativa a l'eficiència energètica. Així, el document estableix l'obligació dels clients finals de calefacció i refrigeració d'instal·lar comptadors individuals, de manera que el client final pugui conèixer i optimitzar el seu consum real d'energia. Es calcula que això suposarà un estalvi mig del 24%.

Així, s'estableix pels titulars de les instal·lacions tèrmiques centralitzades existents als edificis, l'obligació d'instal·lar comptadors individuals que mesuren el consum de la calor i fred de cada consumidor, sempre que sigui tècnicament viable i econòmicament rendible, Excepcionalment, en el cas de la calefacció, sempre que no sigui tècnicament viable l'ús de comptadors individuals, s'imposa l'obligació d'instal·lar repartidors de costos de calefacció o sistemes alternatius, sempre i que aquesta opció sigui econòmicament viable.

Trobareu més info. al Reial Decret.