• logo Unión Española Fotovoltaica

Jorfe, nou membre de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF)

Jorfe ja forma part d’UNEF. L’associació compta amb una representació de més de 400 empreses a Espanya, el que suposa més d’un 85% de l’activitat del sector de la fotovoltaica al nostre país.

El principal objectiu de l’associació és activar la industrialització, potenciar i capacitar el sector en termes de generació de llocs de treball i de riquesa econòmica, i difondre la innovació tecnològica associada al seu desenvolupament.

Així doncs, les prioritats com a membres d’UNEF són les d’impulsar el sector fotovoltaic, fomentar l’autoconsum, crear llocs de treball “verds”, integrar la fotovoltaica en edificis i contribuir a la innovació i el creixement d’aquesta energia renovable.

Per més info. https://unef.es/que-es-unef/