• vivenda passiva de Jordi Oliveres a La Pobla de Segur

Primera casa passiva al Pallars Jussà que genera més energia de la que consumeix

Aramunt compta amb la primera casa passiva del Pallars Jussà. Es tracta d'una vivenda autosuficient, que genera més energia de la que consumeix. El teulat, les parets, les finestres o altres elements són utilitzats per acumular i tornar la calor o generar electricitat.

Jorfe ha realitzat la instal·lació fotovoltaica de la vivenda, que juntament amb les característiques bioclimàtiques de la construcció i la gestió eficient de l'energia que en fan els propietaris, aconsegueixen que la vivenda pugui funcionar de forma autosuficient. El mateix passa amb la vivienda de Jordi Oliveres de La Pobla de Segur, que de la mateixa manera que Llàser utilitzen els excedents d'energia per carregar els seus cotxes elèctrics.

A Catalunya hi ha una desena d'aquestes cases, una tendència que no deixa de créixer. La primera casa d'aquestes característiques construïda a Espanya va ser la Casa Bunyesc, de l'arquitecte Josep Bunyesc, projecte en el qual Jorfe també va participar i que va ser un dels 16 escollits per representar a Espanya al congrés Sustainable Building 2011 que es va realitzar a Helsinki.