• Banner Energia solar fotovoltaica

Energia solar fotovoltaica

L’energia solar és l’energia elèctrica generada mitjançant panells solars fotovoltaics. És una tecnologia sostenible (no contamina) i il·limitada: permet aconseguir grans estalvis.
Els panells solars converteixen l’energia solar en energia elèctrica per poder-la emmagatzemar en bateries o consumir-la de manera instantània.

Avantatges

Econòmic: els panells són deu vegades més barats ara que fa una dècada.
Alt rendiment: Espanya és el país amb més radiació solar d’Europa, un fet que assegura el rendiment òptim d’aquestes instal·lacions.

Què t’oferim?
Estudiem els consums energètics per escollir la millor solució.
Dissenyem, planifiquem i executem les instal·lacions amb la màxima garantia i seguretat.
Controlem i mantenim les instal·lacions al llarg de tota la seva vida útil.
Autoconsum aïllat de la xarxa - Amb acumulació
Autoconsum aïllat de la xarxa
Amb acumulació

Les instal·lacions fotovoltaiques aïllades permeten generar corrent elèctric sense estar connectat a la xarxa, obtenint l’energia de la captació de la llum solar.

Aquests sistemes aïllats estan formats generalment pels panells solars, regulador de càrrega per controlar la tensió a bateries, l’inversor i les bateries d’acumulació. Aquestes bateries emmagatzemen l’energia que es produeix durant el dia i et permeten utilitzar-la en les hores que no hi ha sol.

Són ideals en zones on la connexió a la xarxa elèctrica no és viable o tindria un cost excessiu.

Autoconsum connectat a xarxa - Amb acumulació
Autoconsum connectat a xarxa
Amb acumulació

Aquestes instal·lacions són les més apropiades per aquells que volen aprofitar al màxim la radiació solar ja que, al tenir acumulació, et permet utilitzar l’energia generada pel sol durant la nit o en períodes on no hi ha radiació solar (dies de núvol o boira).

En aquests sistemes, els inversors gestionen de forma intel·ligent les 3 fonts d’energia (la que prové directament de les plaques durant les hores de sol, la que s’emmagatzema a les bateries i la provinent de la xarxa elèctrica) de manera que sempre hi hagi alimentació a la sortida.

Autoconsum connectat a xarxa - Sense acumulació
Autoconsum connectat a xarxa
Sense acumulació

Les instal·lacions sense acumulació compten amb tots els elements necessaris per aconseguir un autoconsum d’energia solar de forma instantània, en el mateix moment en què és generada.

Aquestes permeten produir energia a través de fonts renovables i abocar la sobrant a la xarxa elèctrica o no, en funció dels interessos de l’usuari.

És una opció adequada sobretot en negocis on els pics de consum coincideixen amb els moments de màxim rendiment solar.