Avís legal

Complint amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'informem dels tractaments de dades que es pot produir quan es navegui o interactuï a través d'aquesta pàgina web.

Tractament: Formulari de Contacte
Responsable: JORFE INSTAL·LACIONS SL
                        CIF: B-25217126
                        Corts Catalanes 32
                        25005 Lleida
Finalitat: Respondre les peticions d'informació que es recepcionen per la web
Legitimació: La seva pròpia petició
Dades: Non, cognom, mail i telèfon
Procedència de les dades: Del mateix interessat.
Destinataris: No es comuniquen les dades a tercers.
Transferències internacionals: No estan previstes.
Mesures organitzatives: S'apliquen mesures d'àmbit tècnic,organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Drets i informació addicional: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a JORFE INSTAL·LACIONS SL C/Corts Catalanes 32 25005 Lleida, o per correu electrònic al mail info@jorfe.es.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa, pot contactar amb presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

L'exercici dels seus drets és gratuït.