• vivenda unifamiliar amb teulada plena de plaques solars fotovoltaiques instal·lades per Jorfe
  • plaques solars fotovoltaiques i per sobre la línia de vida instal·lada que permet als treballadors de Jorfe treballar en alçada sense perill de caiguda
  • equip elèctric, reguladors, inversors i bateries pel bon funcionament de la instal·lació fotovoltaica
  • pantalla de control de consums des de l'app que permet veure l'energia que s'està generant i el nivell de consums i d'acumulació a les bateries

Creixement d'instal·lacions fotovoltaiques en vivendes unifamiliars

Última instal·lació acabada en solar fotovoltaica en una vivenda unifamiliar a Rosselló. Amb una potència instal·lada de 6,6kW la previsió és cobrir els consums totals en dies de sol i acumular l'energia gràcies a les 3 bateries de liti de 2,5kW/h.

La demanda d'informació i estudis fotovoltaics en el sector particular ha incrementat de forma notable en els últims mesos, i es preveu que el creixement seguirà a l'alça. L'energia solar fotovoltaica permetrà reduir dràsticament les factures elèctriques als usuaris que apostin per aquesta energia renovable.

Més informació a Autoconsum.