Creixement d'instal·lacions fotovoltaiques en vivendes unifamiliars

Última instal·lació acabada en solar fotovoltaica en una vivenda unifamiliar a Rosselló. Amb una potència instal·lada de 6,6kW la previsió és cobrir els consums totals en dies de sol i acumular l'energia gràcies a les 3 bateries de liti de 2,5kW/h.

La demanda d'informació i estudis fotovoltaics en el sector particular ha incrementat de forma notable en els últims mesos, i es preveu que el creixement seguirà a l'alça. L'energia solar fotovoltaica permetrà reduir dràsticament les factures elèctriques als usuaris que apostin per aquesta energia renovable.

Més informació a Autoconsum.