Instal·lacions nou Hospital Sant Joan de Déu Lleida

L’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu és una de les majors organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre del món. Actualment compten amb múltiples Centres Assistencials, Hospitals, Centres de Salut, Serveis Socials i Comunitats Religioses.

Sant Joan de Déu Lleida
Client
Sant Joan de Deu Terres de Lleida
Localització
Lleida
Any execució
2016
Servei

Jorfe ha realitzat, en UTE amb l’empresa Agefred, les instal·lacions íntegres del nou Centre Assistencial Sant Joan de Déu de Lleida, situat al barri de la Bordeta. Els treballs inclouen electricitat i enllumenats, fontaneria, climatització per terra radiant, sistemes de protecció i telecomunicacions, contra incendis, etc.