• Banner Altres serveis

Altres serveis

Aerotèrmia

Els sistemes d’aerotèrmia són bombes de calor d’última generació dissenyades per aportar refrigeració a l’estiu i calefacció a l’hivern. Extreuen energia ambiental continguda a la temperatura de l’aire.

Cogeneració

Instal·lem sistemes de cogeneració a partir de la producció combinada d’energia elèctrica i energia tèrmica, amb els quals obtenim una gran eficiència en el rendiment.

Geotèrmia

Instal·lem sistemes de captació i aprofitament de l’energia situada sota la superfície sòlida de la terra. Es tracta d’una de les energies renovables més eficients i fiables.

Biogàs

Instal·lem sistemes de generació de gas combustible a partir de matèria orgànica per produir energia elèctrica mitjançant turbines o plantes generadores de gas.

Energia minieòlica

Aprofitem els recursos eòlics mitjançant la utilització d’aerogeneradors de potència inferior als 100 kW per subministrar electricitat a llocs aïllats i allunyats de la xarxa elèctrica.

Energia minihidràulica

Instal·lem sistemes de producció d’energia elèctrica utilitzant la potència de l’aigua.