Ampliació instalacions elèctriques SADA Lleida

SADA és una empresa líder a nivell nacional, centrada en la gestió total del cicle productiu del pollastre, des de reproductores, incubadores, granges d’engreix i plantes de processament, fins a la distribució del producte final. És la companyia holding de Nutreco, una de les empreses multinacionals més grans en el sector agroalimentari.

Grupo SADA
Client
SADA PA CATALUNYA, S.A.
Localització
Lleida
Any execució
2018
Servei

Jorfe ha realitzat les instal·lacions elèctriques de la nova sala de desguàs de la fàbrica de Lleida. Una fàbrica que compta amb una extensió de més de 10.000m2. A la nova sala de 4.800m2 s’han executat els treballs de renovació de quadres elèctrics,  línies de baixa tensió, canals, enllumenat i telecomunicacions, entre d’altres.