• Banner Biomassa

Biomassa

La biomassa és la matèria orgànica que utilitzem com a font d’energia, ja sigui com a combustible o per a altres processos. Instal·lem calderes de biomassa forestal que funcionen amb pèl·let o estella per obtenir energia tèrmica a partir de la seva combustió.