Biomassa Hospital de Tremp

L’Hospital Comarcal de Tremp del Pallars ja s’alimenta de biocombustible gràcies a una caldera de biomassa que millora la eficiència energètica de l’edifici i proporciona aigua calenta i calefacció a través de la biomassa forestal

Carrega de biomassa per a la caldera de l'Hospital de Tremp
Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
Edifici ubicació caldera biomassa hospital de Tremp
Client
Hospital de Tremp
Localització
Tremp
Any execució
2015
Servei

La nova caldera permet obtenir major eficiència energètica utilitzant elements propis del territori.  La instal·lació, formada per una sitja i una sala de calderes de 500kW, proporciona un estalvi econòmic a la propietat de 50.000€ anuals.

Aquestes instal·lacions s'han realitzat en UTE amb l'empresa Imartec.