Instal·lacions Museu Diocesà

El Museu Diocesà de Lleida és un consorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida, el Bisbat de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià.

edifici del Museu Diocesà de Lleida
Client
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Localització
Lleida
Any execució
2006
Servei

Jorfe ha realitzat els treballs d'electricitat, il·luminació i enllumenats, fontaneria, sistemes contra incendis i detecció, sistemes de control, xarxes de veu i dades i TV.