Instal·lació elèctrica Central Termosolar Borges

És la primera instal·lació mundial en combinar la tecnologia solar termoelèctrica amb una unitat de biomassa, la qual cosa permet una producció contínua, durant les 24 hores del dia, d’energia, així com incrementar l’eficiència de la instal·lació.

El seu sistema d’hibridació permet un major aprofitament de la instal·lació. La captació de raig solars durant les hores de sol es complementa durant les hores de menor radiació i a la nit amb el funcionament de la unitat de biomassa.

Termo Solar Borges
Client
Termosolar Borges, S.L.
Localització
Les Borges Blanques
Any execució
2010
Servei

Instal·lació de cablejat elèctric de la central. Al llarg dels anys hem realitzat multitud de treballs d'electricitat industrial i portem el mateniment de les instal·lacions de baixa tensió.