Fotovoltaiques de 50kW i 30kW al Col·legi Episcopal de Lleida

El Col·legi Episcopal acull alumnes des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat incloient alguns Cicles Formatius.

El centre, aposta per la sostenibilitat energètica incorporant dues instal·lacions fotovoltaiques en la seva seu a Lleida.

imatge aeria fotovoltaica Episcopal Lleida
imatge aeria fotovoltaica Episcopal Lleida
imatge aeria fotovoltaica Episcopal Lleida
imatge aeria fotovoltaica Episcopal Lleida
imatge aeria fotovoltaica Episcopal Lleida
Client
Bisbat de Lleida - Col·legi Episcopal
Localització
Lleida
Any execució
2022
Servei

Jorfe ha realitzat dues instal·lacions fotovoltaiques: una de 50kW situada a l’edifici principal, i una de 30kW situada a l’edifici d’infantil i piscina. Amb aquestes instal·lacions d’un total de 80kW, l’Episcopal se suma a l’educació sostenible i podrà autoconsumir de forma directa una mitja estimada del 70% de l’energia consumida anualment.