Energia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica aprofita l’energia que genera el sol i la transfereix a un mitjà que sigui portador de calor, com l’aigua o l’aire.
Aquest tipus d’energia s’aprofita tant per a l’aigua calenta com per donar suport a la calefacció, un fet que ajuda a allargar la vida útil de la caldera o de la bomba de calor.