Reforma instal·lacions Sunka Lleida

Realització de les instal·lacions elèctriques i enllumenat, contra incendis, fontaneria i telecomunicacions per la reforma del supermercat Sunka de PlusFresc.

Aquesta renovació, que aposta per la innovació i compta amb noves seccions que escapen d'allò més tradicional, posiciona la botiga com la més moderna del pais, la "botiga del futur".

imatge interior nou Sunka Plusfresc Lleida
imatge interior nou Sunka Plusfresc Lleida
imatge interior nou Sunka Plusfresc Lleida
imatge interior nou Sunka Plusfresc Lleida
imatge interior nou Sunka Plusfresc Lleida
Any execució
2021