Instal·lacions primera casa passiva, Casa Bunyesc

Casa ecològica i bioclimàtica. Es tracta d’un habitatge unifamiliar i despatx totalment sostenible construït a les afores de Lleida, i amb un estalvi energètic superior al 60% envers habitatges convencionals.

Aquest projecte va ser un dels 16 escollits per representar a Espanya al congrés Sustainable Building 2011 que es va realitzar a Helsinki.

Casa Bunyesc
Client
Josep Bunyesc Palacin
Localització
Lleida
Any execució
2009
Servei

Jorfe ha realitzat les instal·lacions sostenibles de l'edificació.