• exterior nou edifici Universitat de Lleida
  • instal·lacions interior nou edifici Universitat de Lleida
  • equips climatització nou edifici Universitat de Lleida
  • instal·lació fotovoltaica nou edifici Universitat de Lleida
  • quadres elèctrics nou edifici Universitat de Lleida

Instal·lacions nou edifici Universitat de Lleida

Finalitzats els treballs pel nou edifici de la Universitat de Lleida (UdL) al campus Cappont.

Realització de les instal·lacions integrals que inclouen: electricitat i enllumenat, climatització i ventilació, fontaneria, gas, contra incendis i detecció, telecomunicacions i instal·lació solar fotovoltaica.