Instal·lacions fotovoltaiques en vivendes

Cada cop més, els propietaris de vivendes opten per l’opció de la fotovoltaica per subministrar electricitat a través d’una energia renovable que, no només no contamina sinó que a més permet generar la pròpia energia. Es tracta d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica que normalment estan entre els 2 i els 5kW.

Mòduls fotovoltaics situats a la teulada d'una vivenda unifamiliar
vivenda unifiamilar en construcció amb plaques fotovoltaiques a la teulada
Vivenda particular amb plaques solars fotovoltaiques a la teulada
vivenda unifamiliar amb la teulada plena de plaques solars fotovoltaiques
moduls solars fotovoltaics
Client
Mútiples vivendes unifamiliars
Localització
Lleida
Any execució
2018
Servei

Més de 150 instal·lacions fotovoltaiques amb o sense acumulació de 2kW a 8kW a la provincia de Lleida.