Fotovoltaica Institut Samuel Gili i Gaya

Finalitzada la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 24kW a l'Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida. Instal·lació en coberta plana mitjançant estructura de suportació inclinada i ancoratge per als panells monoperc de 410W.

moduls solar fotovoltaica Institut Samuel Gili i Gaya Lleida
moduls solar fotovoltaica en blocs de formigó estructura plana a Institut Samuel Gili i Gaya Lleida
moduls solar fotovoltaica en blocs de formigó estructura plana a Institut Samuel Gili i Gaya Lleida
Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida
Client
Institut Samuel Gili i Gaya
Localització
Lleida
Any execució
2020
Servei

Instal·lació fotovoltaica de 24kW per autoconsum i serveis didàctics.