• coberta Biovert amb els moduls solars fotovoltaica
  • coberta Biovert amb els moduls solars fotovoltaica
  • coberta Biovert amb els moduls solars fotovoltaica
  • coberta Biovert amb els moduls solars fotovoltaica
  • inversors Fronius i connexionat i instal·lació elèctrica fotovoltaica Biovert

Fotovoltaica 40kW per autoconsum Biovert

Instal·lació solar fotovoltaica de 43,46kWp per autoconsum a la coberta de la nau que l'empresa Biovert té a Balaguer.

Amb mòduls JA Solar mono-perc d'alta eficiència i inversors Fronius de 40kWn.

Es preveu que la instal·lació doni una cobertura del 43% dels consums de l'empresa de mitja, arribant a una cobertura de fins al 81% en alguns mesos.