Centre MónNatura Pirineus

Jorfe va realitzar les instal·lacions, i actualment porta el manteniment, del Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus, situat a les Planes de Son.

L’equipament està dotat d’un edifici bioclimàtic, que utilitza energies renovables, un Observatori Astronòmic i un Centre de Fauna, tot gestionat amb criteris proambientals.

Centre MónNatura Pirineus