Política de privacitat

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin certes dades seves de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats com la petició d’informació al lloc de contacte.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades subministrades per vostès en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporats a un fitxer automatitzat, titularitat de JORFE INSTAL·LACIONS SL amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida s’emmagatzema a la base de dades propietat de JORFE INSTAL·LACIONS SL, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionats amb la nostra activitat, excepte en el cas que vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a JORFE INSTAL·LACIONS SL C/Corts Catalanes 32 o bé enviant un correu electrònic a info@jorfe.es.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accés, rectificació i cancel·lació de les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a JORFE INSTAL·LACIONS SL C/Corts Catalanes 32. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@jorfe.es.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Igualment, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recopilades són exactes i verdaderes.