Avís legal

Benvingut a la pàgina web de JORFE INSTAL·LACIONS SL.

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. Identificació

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que jorfe.es és un domini de l’empresa JORFE INSTAL·LACIONS SL amb domicili social a C/Corts Catalanes 32 i amb telèfon 973 24 97 06.

La societat es denomina JORFE INSTAL·LACIONS SL amb CIF: B-25217126 inscrita al Registre Mercantil de LLEIDA, Tomo 436 Llibre 53 Sec. 3ª limitades Foli 163 fula GE778.

2. Normes d’ús

L’Usuari es compromet a fer ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3. Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals JORFE INSTAL·LACIONS SL o les empreses del seu grup en són titulars o llicenciataries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, inclosa qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió de tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitja, sense autorització prèvia i expressa.

4. Responsabilitat

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continu i de màxima qualitat.

Igualment, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin interrompre per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

JORFE INSTAL·LACIONS SL no es responsable de la informació i altres continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

JORFE INSTAL·LACIONS SL no es fa responsable dels prejudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, derivades de deficiències, sobrecarregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

De la mateixa manera, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, ... o eines similars utilitzades amb la finalitat de recopilar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del Lloc Web.

5.   Política de privacitat i de protecció de dades

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin certes dades seves de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats com la petició d’informació al lloc de contacte.

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades subministrades per vostès en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporats a un fitxer automatitzat, titularitat de JORFE INSTAL·LACIONS SL amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida s’emmagatzema a la base de dades propietat de JORFE INSTAL·LACIONS SL, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionats amb la nostra activitat, excepte en el cas que vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a JORFE INSTAL·LACIONS SL C/Corts Catalanes 32 o bé enviant un correu electrònic a info@jorfe.es.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accés, rectificació i cancel·lació de les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a JORFE INSTAL·LACIONS SL C/Corts Catalanes 32. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@jorfe.es.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Igualment, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recopilades són exactes i verdaderes.

6. Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.