El Congrés aprova la Llei d’Autoconsum

El Congrés dels Diputats ha aprovat la tramitació per via d’urgència del Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors. Entre altres coses, aquesta Llei deroga el denominat ‘Impost al Sol’ i obre la porta al balanç net. Han votat a favor tots els partits excepte PP, Ciutadans i Foro Asturias.

Aquest Decret Llei inclou cinc gran blocs:

  • Pobresa energètica i consumidors vulnerables
  • Mesures dirigides a reforçar la protecció al consumidor elèctric
  • Mesures en matèria d’autoconsum
  • Impulsar la generació elèctrica a través de les renovables i eliminar trabes administratives
  • Mesures relatives a la fiscalitat i la sostenibilitat del sistema elèctric