Ampliació instal·lació fotovoltaica en vaixell

Ampliació de la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum en un vaixell per a ús turístic a Àger, Lleida.