Fotovoltaica Institut Samuel Gili i Gaya

Finalitzada la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 24kW a l'Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida. Instal·lació en coberta plana mitjançant estructura de suportació inclinada i ancoratge per als panells monoperc de 410W.