Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Realització de treballs pel nou mòdul de Microbiologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest mòdul serà el segon laboratori de bioseguretat nivell 3 de Catalunya.

S'ha executat la Instal·lació de canonades de climatització i accessoris de regulació i control per a la unitat de tractament i recuperació d'aire del nou  mòdul de Microbiologia. També s'ha realitzat els treballs per a la instal·lació de les escomeses d'electricitat, aigua i veu i dades amb conductors UTP i fibra per a la infraestructura interior del mòdul.