• Manteniment i avaries 24h

Manteniment i avaries 24h

Jorfe disposa d’un servei d’avaries, amb la màxima qualitat tècnica, les 24 hores durant els 365 dies de l’any. Oferim un servei de manteniment integral per garantir l’òptim funcionament i la màxima eficiència de la instal·lació al llarg de la seva vida útil:

  • Manteniment preventiu:
  • per mantenir el bon estat de les instal·lacions i
    evitar avaries que es puguin produir.
  • Manteniment normatiu:
  • que inclou les actuacions sobre les instal·lacions o
    equips que ho requereixin per la legislació vigent
Quins serveis integren el nostre manteniment?
Atenció al client 24 hores 365 dies a l'any.
Comunicació directa i permanent amb els nostres clients.
Estalvi i optimització en l'ús de l'energia.
Garantia en les reparacions.
La formació i experiència dels nostres tècnics garanteix uns manteniments eficients, que proporcionen les millors condicions energètiques als nostres clients i els permeten obtenir el màxim estalvi econòmic.