• Instal·lacions integrals

Instal·lacions integrals

Des de la creació de l’empresa fa més de 35 anys, hem anat ampliant els serveis que oferim, tenint sempre com a prioritat les necessitats dels nostres clients i la seva satisfacció en el servei rebut.

Actualment, gràcies a la nostra capacitat tècnica i recursos, realitzem tot tipus d’instal·lacions sempre proporcionant la màxima eficiència en totes elles i contribuint així a la millora del medi ambient i a l’estalvi energètic dels nostres clients.

El fet de poder oferir aquesta gran gamma de serveis, ens permet donar una atenció integral, coneixent les instal·lacions en la seva totalitat.

Aire comprimit, aparells de pressió vapor
Centres de transformació
Climatització i ventilació
Electricitat industrial
Energies renovables
Fontaneria i sanejament
Gas ciutat, propà i GNL
Il·luminació i enllumenat
Sistemes contra incendis i detecció
Telecomunicacions