Fotovoltaica 100kW Big Mat Huesca

Instal·lació solar fotovoltaica de 100kW per autoconsum en la nau de Big Mat Ochoa Huesca. Amb 196 mòduls solars JA Solar, tecnologia monoperc i inversor de 100kW trifàsic Huawei. La instal·lació proporcionarà un 60,87% estimat d'autoconsum directe i un 48,68% d'autosuficiència, amb un termini d'amortització calculat de 5 anys.