• instal·lacions de l'interior del pavelló de Salut Onze de Setembre de Lleida
  • piques d'aigua interior del pavelló de Salut Onze de Setembre de Lleida
  • llits interior del pavelló de Salut Onze de Setembre de Lleida
  • vehicles Jorfe a l'exterior del pavelló de Salut Onze de Setembre de Lleida

Pavelló de Salut Onze de Setembre de Lleida

Realització de les instal·lacions elèctriques i de conductes de clima i ventilació de l'hospital de Salut del pavelló Onze de Setembre de Lleida.

El pavelló s'ha instal·lat per donar sortida a casos de covid-19 lleus i poder reforçar l'espai sanitari disponible a Lleida davant la pandèmia.