• façana edifici grup Vall Companys Lleida

Grup Vall Companys

El Grup Vall Companys, amb una trajectòria empresarial de més de 50 anys, centra les seves principals activitats en el mercat de les farines prefabricades i de la producció ramadera porcina i avícola. 

Jorfe ha treballat per varies de les empreses del grup com són Mevet, Transegre, Pondex o Harinera la Meta, entre d'altres. Sempre complint amb el nivell d'exigència del grup Vall Companys i oferint la màxima qualitat, tant en les instal·lacions com en els manteniments realitzats.