• Carrega de biomassa per a la caldera de l'Hospital de Tremp
  • Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
  • Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
  • Instal·lacions per caldera biomassa hospital de Tremp
  • Edifici ubicació caldera biomassa hospital de Tremp

Biomassa Hospital de Tremp

L’Hospital Comarcal de Tremp del Pallars ja s’alimenta de biocombustible gràcies a una caldera de biomassa que millora la eficiència energètica de l’edifici i proporciona aigua calenta i calefacció a través de la biomassa forestal.

La nova caldera permet obtenir major eficiència energètica utilitzant elements propis del territori.  La instal·lació, formada per una sitja i una sala de calderes de 500kW, proporciona un estalvi econòmic a la propietat de 50.000€ anuals.

Aquestes instal·lacions s'han realitzat en UTE amb l'empresa Imartec.